top of page

MMA TR DERNEĞİ

İLK OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz, MMA TR Derneği İçişleri Bakanlığı’nın 24.07.2020, 02.10.2020, 27.11.2020 tarihli genelgeleri uyarınca yapılamayan İlk. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 09:30 - 12.00 aralığında Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. No: 24 – A Beyoğlu / İstanbul adresinde toplanacaktır.

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 09:30’da Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. No: 24 – A Beyoğlu / İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulumuza ilişkin duyuru ayrıca derneğimizin resmi internet sayfasında (www.mmaturkey.org) yayınlanmıştır. 

 

Ahmet PURA

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşması.

  3. Divan Başkanlığı Seçimi

  4. Dernek Geçici Yönetim Kurulunca derneğin kuruluşundan itibaren yapılan faaliyetlerin müzakeresi.

  5. Dernek Geçici Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetlerinin ibrasının oya sunulması.

  6. Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi

  7. Dilek ve Temenniler

bottom of page