top of page

MOBİL MECRALAR ARAŞTIRMA PAZARLAMA VE REKLAMCILIK DERNEĞİ

2.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği 2. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 09:30’da Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. No: 24 – A Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan Dernek Genel Merkezinde toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 31 Mart 2023 Cuma günü saat 09:30’da Workinton Levent 199 / Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli / İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulumuza ilişkin duyuru ayrıca derneğimizin resmi internet sayfasında (https://www.mmaturkey.org) yayınlanmıştır.

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Didem Namver

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşması.

  3. Divan Başkanlığı Seçimi

  4. Dernek Yönetim Kurulunca derneğin kuruluşundan itibaren yapılan faaliyetlerin müzakeresi.

  5. Dernek Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetlerinin ibrasının oya sunulması.

  6. Dernek Organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi

  7. Dilek ve Temenniler

bottom of page