top of page
tr.png

MMA TÜRKİYE

Mobilin, iş dünyasının geleceğini tanımlayacağını vurgulamak amacıyla “Geleceği Şekillendirmek” MMA’nın ana odak alanı olmuştur. MMA TR, gelecek dönemde Mobil Pazarlamanın ve Teknolojilerin, Türkiye’deki, Finans, Tüketim, Yaşam Tarzı, Sadakat Programları, Alışveriş ve Büyük Veri, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Dijital Kimlik, gibi konuları ve teknolojilerin iş dünyasındaki ve günlük yaşamdaki dönüştürücü rolünü ele alacaktır.

Bu misyonu hayata geçirmek için bulunduğu bölgede ilgili kurum, marka ve girişimcileri bilinçlendirmek, yönlendirmek, eğitimlerle desteklemek, seminerler ve organizasyonlarla gündemi ve gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, çeşitli araştırmalarla mobilin pazardaki gerçek yerini ve marka algısına katkılarını  göstermek  gibi hizmetler sunmaktadır.

 

MMA, İstanbul’da ve Dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen Forum etkinlikleriyle  pazardaki oyuncuları bir araya getirip mobilin nerede olduğu ve nereye gittiği konusundaki vizyonunu paylaşırken, “The Smarties” ödülleriyle tüm dünyadaki “Mobil” alanda başarılı projeleri ödüllendirmeye çalışır.

 

MMA Türkiye her yıl gerçekleştirdiği araştırma ve anketlerle pazarın büyüklüğü, farklı formatlardaki mobil reklamların, marka algısı ve bilinirliğine katkıları veya sektör uzmanlarının mobil pazarın durumu hakkındaki görüş ve öngörüleriyle ilgili  sektöre çok değerli bilgiler sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra, MMA TR, Türkiye’de oluşum mutabakatına varılmış Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun da Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve IAB ile 4 kurucu üyesinden biridir.

 

MMA TR Üyeleri, marka, ajans, yayıncı ve teknoloji sağlayıcılar gibi farklı disiplinlerden ve sektörlerden oluşmaktadır

MMA ile Geleceği Şekillendir!

bottom of page