top of page

Yeni Jenerasyon Mobil Videoları Ölçümlemede Karşılaşılan 3 Zorluk


Webinar: 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 'web semineri'nde konuşmacılar mobil videoları ve karşılaşılan 3 adet zorluğu çözümleyerek anlatacaklar.

  • Ölçümleme: Günümüzde ölçülebilen ama gelişmesi gereken mobil özellikler nelerdir?

  • Transparanlık: Günümüzde ölçülemeyen ama görünürlük kazanması gereken mobil özellikler nelerdir?

  • Birleşme: Videoların daha aktif ve uygulanabilir olması için neler yapıyoruz?

Konuşmacılar:

Innovid

Bank of America


bottom of page