top of page

MARKETING ATTRIBUTION THINK TANK (MATT)


MMA, yönetim kurulu önceliğiyle Multi-Touch Attribution'a (MTA) odaklanarak Eylül 2016’da Marketing Attribution Think Tank, yani MATT’i hayata geçirdi. MATT’in amacı multi-touch-attribution’da en iyi çözümleri tanımlayarak, pazarlamacıların MTA çözümlerini güven içerisinde seçme ve uygulamalarına yardımcı olmak olarak belirlendi.

Pazarlamacıların MTA kullanımlarındaki başarısını desteklemek için MMA aşağıdaki dökümanları yayınladı.

  1. MTA Comprehensive Decision Guide & MTA Landscape Report

  2. MTA Benchmark Anketleri

  3. Marketing Productivity Assessment Attitudes (Jul 16)

  4. Multi-Touch Attribution Marketer Survey (Apr 17)

  5. MMA MTA DataMap

  6. MTA Data Strategy Guide

  7. Dört bölümlü MTA Webinar Serisi (www.mmaglobal.com/matt)​

2018’e girerken de MTA sağlayıcıları için olduğu kadar medya planlamacılarını da kapsayan çok güçlü bir ajandamız var.

MATT projesine dahil olmak için için mail adresi: MATT@mmaglobal.com


bottom of page