top of page

Türkiye'de Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması 2021


Türkiye’de ilk kez yapılan ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP’in katkılarıyla gerçekleştirilen araştırma, Türk reklam sektörünün yüksek büyüme potansiyelini somut verilerle ortaya koyuyor. Rapora göre, 2020 yılında ülkemizde yapılan 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı Milli Gelirde 19,4 TL değer yarattı.

DPİP Başkanı Ahmet Pura’nın açılış konuşması ile başlayan lansman, araştırmanın akademik danışmanlığını yürüten Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Akpınar Uysal , ekonometrik modelleme çalışmalarını gerçekleştiren Ipsos ekibinden Özlem Bulut’un sunumları ve son olarak DPİP Başkan Yardımcıları Ayşen Akalın ve Volkan İkiler’in öneri ve beklentilerini aktardığı kapanış konuşmaları ile son buluyor.

Reklam Sektörü’nün öncelikli ihtiyaçlarından biri olan, reklamın ekonomiye kattığı değeri ölçümleyen bu araştırma ile reklam endüstrisinin Türkiye ekonomisine etkisi, IPSOS tarafından geliştirilen ekonomik modelleme, detaylı raporlamada Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Akpınar Uysal’ın değerli katkıları ile somut olarak ortaya konmuş, bununla beraber istihdam, inovasyon, ihracat ve ticarete katkısı belirtilmiştir.

Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor!

Her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL dönüş sağlayarak değer yaratıyor.

Türkiye’de reklam ve medya yatırımlarının 2020 yılında milli ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak katkısı %6,73 ile 340 milyar TL.


2020 TÜİK istihdam verilerine göre, istihdam edilen toplam 26,8 milyon kişi içinde %2,25 ile 602 bin 704 kişi, reklam ve medya yatırımlarındaki büyüme ile destekleniyor.


Ülkemizdeki medya yatırımlarının GSYH’ya oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli var.

Detaylı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

bottom of page