top of page

E-Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile uygulama açısından şirketleri neler bekliyor?

7 Eylül 2022’de Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) tarafından Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Elektronik Ticaret Daire Başkanı Mehmet Kayış’ın katılımlarıyla “e-Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile uygulama açısından şirketleri neler bekliyor?” konulu Webinar düzenlendi.

Webinar’da kanun değişikliği sonrasında ilk kez açıklama yapan ve soruları yanıtlayan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Elektronik Ticaret Daire Başkanı Mehmet Kayış, sektörden gelen soruları MMA Genel Sekreteri ve DPİP Danışma Kurulu Üyesi Avukat Özlem Baysal Sezgin ile birlikte detaylı olarak yanıtladı.


Büyük ilgi gösterilen Webinar DPİP kurucusu olan Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.


Webinar’da, e-Ticaret Kanunu Düzenlemesi’nin yürürlüğe girdiği yıllardan, günümüze kadar geçen süreçteki amacı, değişiklik ihtiyacının gerekliliği, e-Ticaret ekosisteminin güncel durumu, pandeminin etkisi, ana aktörleri olan hizmet sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarını birbirinden ayıran hukuki belirginlikler, kanuna yeni eklenen tanımlar, yükümlülükler, yaptırımlar, yürürlük süreleri gibi konular ele alındı.


RVD ve DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura yaptığı açılış konuşmasında “Pandemi ile beraber e-Ticarette inanılmaz bir gelişim yaşanıyor. e–Ticaret yapan kurumlar hem reklamveren hem de reklam yapılan mecra konumundalar. Bugüne kadar hiç reklam yapmamış markalar bir anda reklamveren haline geldi ki bu çok iyi bir gelişme” dedi ve “El yordamı ve acımasız ticaret yerine kurallı, yasalı olalım istiyoruz. Tüm tarafları mutlu edecek bir orta yol elbet bulunur.” diyerek tüm sektörü işbirliğine davet etti.


Ana amaç, e-Ticaretin yaygınlaşması ile birlikte güven ortamının sağlanması.

MMA Genel Sekreteri ve DPİP Danışma Kurulu Üyesi Avukat Özlem Baysal Sezgin yaptığı konuşmada “kanunun gerekçesinde detaylı anlatılıyor ama ihtiyacın temelindeki gerekçe, tüm dünyada olduğu gibi bizde de, elektronik ticaretteki hızlı gelişmenin sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümüne var olan kanunun yetersiz kalması. Buna ek olarak, teknolojide yaşanılan gelişmeler ve pandeminin de etkisi ile e-Ticaretin yükselmesi sonucu bu düzenlemelere ihtiyaç duyulmasıdır” dedi ve kanundaki düzenlemenin amacının “Haksız rekabet ve tekelleşmenin önlenerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaşması, pazarın dengeli büyümesinin sağlanması ve ortaya çıkan sorunların çözümü” olduğunu dile getirdi.

bottom of page