top of page

MMA TÜRKİYE PRACTICE COMMUNICATION MANAGEMENT’DAN HİZMET ALACAK


Mobil pazarlamanın gelişimine öncülük eden MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye, PR odaklı iletişim çalışmalarını PRactice Communication Management ile gerçekleştirme kararı aldı.

2016 yılında küresel büyüklüğü 28,63 milyar dolar olarak öngörülen Mobil Pazarlamanın gelişimine yön veren MMA’in (Mobile Marketing Association / Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye oluşumu, PR odaklı iletişim çalışmalarında PRactice Communication Management’dan hizmet alacak.

Ülkemizde çalışmalarına 2009 yılında başlayan MMA Türkiye, mobil reklamcılığın yanı sıra, pazarlama ve iletişim platformlarına yön veren ulusal ve küresel markaları bir araya getiriyor. Bankacılık, tüketici ürünleri, teknoloji, reklamcılık, medya gibi sektörlerin öncü kuruluşlarla geniş ve yetkin bir temsil yelpazesine sahip bulunan MMA Türkiye, araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmalarıyla Türkiye mobil pazarlama sektörünün çatı yapılanması olarak pazarın ve ilgili teknolojilerin ülkemizdeki gelişimi için çalışıyor.

PRactice, MMA Türkiye’ye İtibar Yönetimi ve Fikir Önderliği, Kurumsal İletişim, Medya İlişkileri, ve Kriz İletişimi alanlarında planlama, içerik geliştirme ve operasyonel iletişim yönetimi hizmetleri verecek.

Bilgi İçin:

Süheyla İlhan – suheyla@practicecomm.com

Esra Alagöz – esra@practicecomm.com

MMA (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Hakkında

MMA, mobil pazarlama, reklam ve ilgili teknolojiler konusundaki ilerlemelere liderlik etmek için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir küresel ticaret birliğidir.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli MMA’in Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika ile Asya Pasifik şubeleri bulunmakta olup, MMA Türkiye Kasım 2009′da kurulmuştur.

MMA, pazar gelişiminin önündeki engelleri kaldırmayı, mobilleşmeyle ilgili basın ilkeleri konusunda rehber oluşturmayı, sürdürülebilir büyüme için uygulamaları belirlemeyi ve mobil kanalların kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlar ve bu misyonu hayata geçirmek için bulunduğu bölgede ilgili kurum, marka ve girişimcileri bilinçlendirmek, yönlendirmek, eğitimlerle desteklemek, seminerler ve organizasyonlarla gündemi ve gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, çeşitli araştırmalarla mobilin pazardaki gerçek yerini ve marka algısına katkılarını göstermek gibi hizmetler sunar.

PRactice Communication Management Hakkında

Yaratıcılık, hizmet hızı ve etkinliği, içerik ve stratejik önerme kalitesi, hedef odaklılık, proaktivite, müşteri memnuniyeti gibi kilit noktalarda sürdürülebilir ve homojen bir performans sağlama amaçlayan PRactice, iletişim sektörü profesyonelleri Esra Alagöz, Mert Birdoğan ve Ali Akkın'ın toplam 50 yıllık deneyimi ve birikimi ile 2015 yılında hayata geçti.

Müşterileriyle çözüm odaklılık, sonuç odaklılık, değer odaklılık temelinde iş ortaklığını ilke edinen PRactice, Lider İletişimi, Kurumsal İletişim ve Marka İletişimi, İç İletişim / Kurumdaşlık İlişkileri Yönetimi / İşveren Markası Yönetimi, Stratejik İçerik Geliştirme ve Kurumsal Öykü anlatımı, Kriz Yönetimi, Geleneksel / Dijital / Sosyal Medya strateji ve uygulamaları, Etkinlik ve Deneyim Yönetimi, Endüstriyel İlişkiler ve Paydaş İlişkileri Yönetimi, Sürdürülebilirlik / Sosyal Girişimcilik / Kurumsal Sorumluluk İletişimi, Uluslararası Ödül ve Paylaşım Platformları Yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.

PRactice, kurucu ortakların deneyimleri çerçevesinde, ağırlıklı olarak Üretim, Sanayi, Tarım ve Gıda, Otomotiv, Tüketici Markaları, Teknoloji, Finans, Perakende sektöründen şirketler, İş Dünyası Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan, dengeli bir hizmet portföyü ile büyümeyi hedefliyor.


bottom of page