top of page

MMA Yıl Boyu Süren Eğitim Programı Başladı


MMA Yıl Boyu Süren Eğitimler kapsamında ilk eğitim olan "Google Mobil Çözümler" 28 Nisan Cuma günü Dome İstanbul'da gerçekleşti.

Eğitimde Google ekibinden Serhat Atayeter, Can Köklü, Gülşah Yılmaz ve Berna Akın Eriş Mobil Trendler & Mikro-Anlar, Google Mobil Performans Çözümleri, Mobil Ölçümleme, Google Mobil Marka Çözümleri, Uygulama Pazarlama & Ölçümleme ve 2017’de Mobil Varlıklar konularını aktardılar.


bottom of page